Danh sách học sinh khối lớp 1, 2, 3, 4, 5 Năm học 2021 - 2022

Nhấn vào đường dẫn bên dưới để tải về.

11 12
 
1.3 1.4
 

1.5 1.6

1.7 1.8

Tin đính kèm:
Download this file (KHOI 1.pdf)KHOI 1
Download this file (KHOI 2.pdf)KHOI 2
Download this file (KHOI 3.pdf)KHOI 3
Download this file (KHOI 4.pdf)KHOI 4
Download this file (KHOI 5.pdf)KHOI 5

*Thi Toán bằng Tiếng Anh (Thi ngày 03/3/2016)

1.Địa điểm: Tại các trường, tổ chức cho học sinh thi vòng thi cấp quận (vòng thi số 8)

2. Mã quận:

STT

Khối lớp

Mã chính thức

Mã dự bị

1

Khối 1

H0D75327209D

H0080BD787C7

2

Khối 2

H05EE1441C94

H079118C98F6

3

Khối 3

H03C19204FCE

H024722664EB

4

Khối 5

H09C27AD9279

H00E8CB4C49F

*Lưu ý: Mọi phản ảnh để xử lý sự cố cuộc thi liên lạc qua số điện thoại: 1900636111

I. LỊCH VÀ MÃ DỰ THI IOE CẤP TRƯỜNG (Ngày 3 - 4 /12/2016)

STT

KHỐI LỚP

THỜI GIAN THI

MÃ CHÍNH THỨC

MÃ DỰ BỊ

1

Khối 3

Từ 9h30’ đến 10h00’

(hoặc 15h30’ đến 16h00’)

29111611030678

29111611032825

2

Khối 4

Từ 7h30’ đến 8h00’

(hoặc 13h30’ đến 14h00’)

29111611034739

29111611040211

II. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN

- Học sinh khối  3 và khối 4: Thi tại nhà.

- Học sinh khối lớp 5:

+ Học sinh tập trung tại trường vào lúc 7h45’ ngày 03/12/2016 tại phòng CNTT (Đối với học sinh đã hoàn thành vòng tự luyện 15). Các học sinh có điều kiện nên mang theo máy tính, chuột, tai nghe và sạc pin máy tính, để tránh gặp sự cố máy móc trong quá trình thi.

+ Đói với những thí sinh tự do (học sinh thi tại nhà) sẽ lấy mã dự thi lúc 8h15’ đến 9h00’ nhà trường sẽ khóa mã. (Thí sinh tự do sẽ không được hệ thống duyệt khi tham gia thi tập trung cuộc thi các cấp quận, cấp thành phố)

* Lưu ý:

- Học sinh phải vượt qua vòng tự luyện 15 trước ngày 30/11/2016.

- Đối với học sinh lớp 3, 4, 5 học sinh theo dõi trên bảng thông báo và trang web của nhà trường (http://www.phudongdn.edu.vn) để nắm được các thông tin và tham gia đầy đủ.

- Mã dự thi chỉ có hiệu lực trong thời gian thi theo qui định.

Chúc các em tham gia thi tốt!

1. Đối tượng:

a. Đối với toán Tiếng Anh:

-  Đối tượng tham gia cuộc thi là học sinh khối 1, 2, 3, 5

b. Đối với toán Tiếng Việt

-  Đối tượng tham gia cuộc thi là học sinh khối 1, 2, 3, 4

2. Điều kiên dự thi

- Học sinh dự thi cấp quận phải vượt qua vòng thi thứ 14 (đối với toán Tiếng Việt), vòng 7 (đối với toán Tiếng Anh) trước ngày 03/03/2016.

3. Thời gian

Lịch chia ca thi vòng quận/huyện Toán TA

Ca thi

Thời gian

Khối

Ngày thi

1

8h-9h

1

03/3/2016

2

9h30-10h30

2

03/3/2016

3

11h-12h

Thi bổ sung học sinh các khối 1,2

03/3/2016

4

13h30-14h30

3

03/3/2016

5

15h-16h

5

03/3/2016

6

16h30-17h30

4 và thi bổ sung học sinh các khối 3,5

03/3/2016

Lịch chia ca thi vòng quận  vòng 15

Ca thi

Thời gian

Khối

Ngày thi

1

8h-9h

1

04/3/2016

2

9h30-10h30

2

04/3/2016

3

11h-12h

Thi bổ sung học sinh các khối 1,2

04/3/2016

4

13h30-14h30

3

04/3/2016

5

15h-16h

5

04/3/2016

6

16h30-17h30

4 và thi bổ sung học sinh các khối 3,5

04/3/2016

4. Địa điểm:

- Tại nhà (nhà trường cho phép học sinh được nghỉ một buổi học vào thời điểm học sinh thi).

5. Mã thi: Truy  cập vào trang Web trường Tiểu học Phù Đổng theo địa chỉ: http://phudongdn.edu.vn

* Điện thoại liên hệ:

- Cô Loan: 0917982448;

- Thầy Quang: 01224433897

* Muốn biết thêm chi tiết học sinh có thể xem phần “ HƯỚNG DẪN” ở trang Web giải toán qua mạng theo địa chỉ: http://www.violympic.vn.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tăng Hoa

CHÚC CÁC EM  THAM GIA THI TỐT

1. Đối tượng:

- Toán Tiếng Anh:(thi ngày 18/03/2016)

Đối tượng tham gia cuộc thi là học sinh khối 4 (danh sách đính kèm).

- Toán Tiếng Việt:(thi ngày 23/03/2016)

  • Ø Học sinh khối 5 (danh sách đính kèm)
  • Ø Học sinh các khối 1, 2, 3, 4

- Nhà trường chỉ chọn 15 em/khối đối với Khối 1, 2, 3: và Khối 4 là 20

em; Học sinh được chọn là những em có tổng điểm các vòng tự luyện cao nhất qua vòng 16 trước ngày 20/03/2016 để lập danh sách thi tập trung tại trường.

2. Điều kiện dự thi

- Học sinh dự thi cấp thành phố phải vượt qua vòng thi cấp quận, huyện (vòng thi thứ 15) và qua vòng thi thứ 16 (đối với toán Tiếng Việt) trước ngày 23/03/2016.

- Học sinh phải vượt qua vòng thi cấp quận, huyện vòng thi thứ 8 (đối với toán Tiếng Anh).

3. Thời gian

a. Thi Toán  bằng Tiếng Anh: Khối 4 (Từ: 10h00 – 11h00)

- Học sinh có tên theo danh sách đính kèm.

- HS tập trung trước khung giờ thi 45 phút vào ngày 18/03/2016 tại các Hội đồng thi theo danh sách sau:

- Tại Hội đồng thi trường Tiểu học Phan Thanh gồm các em có tên sau:

STT

ID

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

3

20036209

Võ Đăng Tuấn Kiệt

6/10/2006

4/16

11

20176488

Trần Đình Trí

28/07/2006

4/12

13

19635749

Tống Viết Nguyên Phúc

11/2/2006

4/2

15

22581456

Phan Lê Ngọc Quyên

30/09/2006

4/1

- Tại Hội đồng thi trường Tiểu học Phù Đổng gồm các em có tên sau:

STT

ID

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

34

21297939

Ngô Thị Hạnh Nhân

21/09/2006

4/12

b. Thi Toán bằng Tiếng Việt: Khối 5 (Từ: 15h00 – 16h00)

- Học sinh có tên theo danh sách đính kèm.

- HS tập trung trước khung giờ thi 45 phút vào ngày 23/03/2016 tại các Hội đồng thi theo danh sách sau:

- Tại Hội đồng thi trường Tiểu học Phan Thanh gồm các em có tên sau:

STT

ID

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

13

35498301

Trần Võ Vương

22/09/2005

5/2

16

37146065

Mai An Huy

1/3/2005

5/12

17

41593462

Phan Gia Hưng

26/12/2005

5/1

- Tại Hội đồng thi trường Tiểu học Phù Đổng gồm các em có tên sau:

STT

ID

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

19

41603714

Nguyễn Văn Trung

30/09/2005

5/11

20

40951260

Bùi Đình Phước Nguyên

28/04/2005

5/12

23

40332046

Phạm Hoàng Bách

28/04/2005

5/10

25

35239033

Phan Nguyễn Nam Trân

20/08/2005

5/13

30

35077019

Nguyễn Ngọc Lân

21/02/2005

5/5

32

36851113

Nguyên Lê Nguyên Khang

3/6/2005

5/2

33

41455397

Nguyễn Đức Bách

6/12/2005

5/1

- Tại Hội đồng thi trường Tiểu học Trần Văn Ơn gồm các em có tên sau:

STT

ID

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

50

34923682

Bùi Phan Quỳnh Chi

9/2/2005

5/3

51

41472025

Trần Cao Hạnh Nhi

27/01/2005

5/14

53

30225237

Trần Vân Anh

9/2/2005

5/12

58

34790541

Nguyễn Đặng Nam Khanh

14/02/2005

5/12

59

33928165

Phan Thị Quỳnh Chi

15/03/2005

5/12

61

35118207

Đỗ Thành Tâm

9/1/2005

5/12

b. Thi Toán bằng Tiếng Việt: Khối 1, 2, 3, 4

- Danh sách học sinh sẽ thông báo vào ngày 20/03/2016

- HS tập trung trước khung giờ thi 30 phút theo khối thi ngày 23/03/2016

Ca thi

Thời gian

Khối

Ngày thi

1

8h – 9h

2

23/3/2016

2

9h30 – 10h30

1

4

13h30 – 14h30

3

5

16h30 – 17h30

4

* Điện thoại liên hệ:

- Cô Loan: 0917982448;

- Thầy Quang: 01224433897

* Muốn biết thêm chi tiết học sinh có thể xem phần “ HƯỚNG DẪN” ở trang Web giải toán qua mạng theo địa chỉ: http://www.violympic.vn và trang Web trường Tiểu học Phù Đổng theo địa chỉ:http://phudongdn.edu.vn

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tăng Hoa

CHÚC CÁC EM  THAM GIA THI TỐT

1. Truy cập địa chỉ: http://ioe.go.vn/mstioe2k16.aspx

2. Mã số thi chính thức cho từng lớp sẽ xuất hiện trước giờ thi 30 theo đường link trên.

3. Thời gian thi cụ thể như sau:

- Khối lớp 3 Và khối lớp 8: lúc 6h55p hoặc 12h55p ngày 27/02/2016 và 28/02/2016.

- Khối lớp 4 và khối lớp 9: lúc 7h55p hoặc 13h55p ngày 27/02/2016 và 28/02/2016.

Thời khóa biểu

Website liên kết

Kết nối trường học

Thống kê truy cập

521972
Hôm nay:
Hôm qua:
Tháng này:
Tất cả
203
243
3498
521972