Thông báo cuộc thi tiếng anh qua mạng internet năm học: 2016 – 2017

1. Đối tượng:

- Toán Tiếng Anh:(thi ngày 18/03/2016)

Đối tượng tham gia cuộc thi là học sinh khối 4 (danh sách đính kèm).

- Toán Tiếng Việt:(thi ngày 23/03/2016)

  • Ø Học sinh khối 5 (danh sách đính kèm)
  • Ø Học sinh các khối 1, 2, 3, 4

- Nhà trường chỉ chọn 15 em/khối đối với Khối 1, 2, 3: và Khối 4 là 20

em; Học sinh được chọn là những em có tổng điểm các vòng tự luyện cao nhất qua vòng 16 trước ngày 20/03/2016 để lập danh sách thi tập trung tại trường.

2. Điều kiện dự thi

- Học sinh dự thi cấp thành phố phải vượt qua vòng thi cấp quận, huyện (vòng thi thứ 15) và qua vòng thi thứ 16 (đối với toán Tiếng Việt) trước ngày 23/03/2016.

- Học sinh phải vượt qua vòng thi cấp quận, huyện vòng thi thứ 8 (đối với toán Tiếng Anh).

3. Thời gian

a. Thi Toán  bằng Tiếng Anh: Khối 4 (Từ: 10h00 – 11h00)

- Học sinh có tên theo danh sách đính kèm.

- HS tập trung trước khung giờ thi 45 phút vào ngày 18/03/2016 tại các Hội đồng thi theo danh sách sau:

- Tại Hội đồng thi trường Tiểu học Phan Thanh gồm các em có tên sau:

STT

ID

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

3

20036209

Võ Đăng Tuấn Kiệt

6/10/2006

4/16

11

20176488

Trần Đình Trí

28/07/2006

4/12

13

19635749

Tống Viết Nguyên Phúc

11/2/2006

4/2

15

22581456

Phan Lê Ngọc Quyên

30/09/2006

4/1

- Tại Hội đồng thi trường Tiểu học Phù Đổng gồm các em có tên sau:

STT

ID

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

34

21297939

Ngô Thị Hạnh Nhân

21/09/2006

4/12

b. Thi Toán bằng Tiếng Việt: Khối 5 (Từ: 15h00 – 16h00)

- Học sinh có tên theo danh sách đính kèm.

- HS tập trung trước khung giờ thi 45 phút vào ngày 23/03/2016 tại các Hội đồng thi theo danh sách sau:

- Tại Hội đồng thi trường Tiểu học Phan Thanh gồm các em có tên sau:

STT

ID

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

13

35498301

Trần Võ Vương

22/09/2005

5/2

16

37146065

Mai An Huy

1/3/2005

5/12

17

41593462

Phan Gia Hưng

26/12/2005

5/1

- Tại Hội đồng thi trường Tiểu học Phù Đổng gồm các em có tên sau:

STT

ID

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

19

41603714

Nguyễn Văn Trung

30/09/2005

5/11

20

40951260

Bùi Đình Phước Nguyên

28/04/2005

5/12

23

40332046

Phạm Hoàng Bách

28/04/2005

5/10

25

35239033

Phan Nguyễn Nam Trân

20/08/2005

5/13

30

35077019

Nguyễn Ngọc Lân

21/02/2005

5/5

32

36851113

Nguyên Lê Nguyên Khang

3/6/2005

5/2

33

41455397

Nguyễn Đức Bách

6/12/2005

5/1

- Tại Hội đồng thi trường Tiểu học Trần Văn Ơn gồm các em có tên sau:

STT

ID

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

50

34923682

Bùi Phan Quỳnh Chi

9/2/2005

5/3

51

41472025

Trần Cao Hạnh Nhi

27/01/2005

5/14

53

30225237

Trần Vân Anh

9/2/2005

5/12

58

34790541

Nguyễn Đặng Nam Khanh

14/02/2005

5/12

59

33928165

Phan Thị Quỳnh Chi

15/03/2005

5/12

61

35118207

Đỗ Thành Tâm

9/1/2005

5/12

b. Thi Toán bằng Tiếng Việt: Khối 1, 2, 3, 4

- Danh sách học sinh sẽ thông báo vào ngày 20/03/2016

- HS tập trung trước khung giờ thi 30 phút theo khối thi ngày 23/03/2016

Ca thi

Thời gian

Khối

Ngày thi

1

8h – 9h

2

23/3/2016

2

9h30 – 10h30

1

4

13h30 – 14h30

3

5

16h30 – 17h30

4

* Điện thoại liên hệ:

- Cô Loan: 0917982448;

- Thầy Quang: 01224433897

* Muốn biết thêm chi tiết học sinh có thể xem phần “ HƯỚNG DẪN” ở trang Web giải toán qua mạng theo địa chỉ: http://www.violympic.vn và trang Web trường Tiểu học Phù Đổng theo địa chỉ:http://phudongdn.edu.vn

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tăng Hoa

CHÚC CÁC EM  THAM GIA THI TỐT


Thời khóa biểu

Website liên kết

Kết nối trường học

Thống kê truy cập

543459
Hôm nay:
Hôm qua:
Tháng này:
Tất cả
421
196
11448
543459