HỘI DIỄN VĂN NGHỆ MỪNG ĐẢNG - ĐÓN XUÂN 2018 CỦA TRƯỜNG

In

Chúc mừng Hội diễn văn nghệ MỪNG ĐẢNG - ĐÓN XUÂN 2018 của Trường Tiểu học Phù Đổng diễn ra thành công tốt đẹp!