HỘI THI VĂN NGHỆ MỪNG ĐẢNG ĐÓN XUÂN CẤP THÀNH PHỐ 2018

In

Trường mình giành GIẢI A Hội thi Văn nghệ Mừng Đảng - Đón Xuân 2018 cấp thành phố nhé!
Chúc mừng các em!