Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên hệ thống thông tin cơ sở

     Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tại Công văn số 2121/STTTT- TTBCXB về việc tăng cường tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên hệ thống thông tin cơ sở;

     Theo Văn bản số 1277/UBND-VP ngày 06/8/2020 của UBND quận Hải Châu về việc tăng cường tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên hệ thống thông tin cơ sở;

     Ban giám hiệu trường TH Lý Tự Trọng triển khai đến CB-GV-NV nhà trường, PH học sinh một số nội dung:

     1. Cài đặt ứng dụng Bluzone trên thiết bị điện thoại thông minh để phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng lây nhiễm nhằm nhanh chóng có biện pháp khoanh vùng dập dịch.

Thông tin chi tiết về ứng dụng bluezone,tài liệu tuyên truyền được đăng tải tại đường dẫn: https://www.bluezone.gov.vn/tai-lieu.

      2. Xem các bản tin tuyên truyền phòng chống dịch tại Chương trình phát thanh tuyên truyền về phòng,chống dịch Covid-19:

https://mic.gov.vn/solieubaocao/Pages/TinTuc/143409/32-chuong-trinh-phat- thanh-phong-chong-Covid-19.html.

     3. Tăng cường các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn tại đơn vị công tác, tại khu dân cư theo chỉ thi 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.  

Thời khóa biểu

Website liên kết

Kết nối trường học

Thống kê truy cập

521939
Hôm nay:
Hôm qua:
Tháng này:
Tất cả
170
243
3465
521939