CHƯƠNG TRÌNH HỌC TRỰC TUYẾN TUẦN 3

Đây là đường dẫn chương trình học theo từng khối lớp, phụ huynh nhấn vào đường dẫn bên dưới để tải bài giảng về cho học sinh:

THỨ HAI (NGÀY 20/9/2021)

 - KHỐI 1

 - KHỐI 2

 - KHỐI 3

 - KHỐI 4

 - KHỐI 5

THỨ BA (NGÀY 21/9/2021)

 - KHỐI 1

 - KHỐI 2

 - KHỐI 3

 - KHỐI 4

 - KHỐI 5

THỨ TƯ (NGÀY 22/9/2021)

 - KHỐI 1

 - KHỐI 2

 - KHỐI 3

 - KHỐI 4

 - KHỐI 5

THỨ NĂM (NGÀY 23/9/2021)

 - KHỐI 1

 - KHỐI 2

 - KHỐI 3

 - KHỐI 4

 - KHỐI 5

THỨ SÁU (NGÀY 24/9/2021)

 - KHỐI 1

 - KHỐI 2

 - KHỐI 3

 - KHỐI 4

 - KHỐI 5

Thời khóa biểu

Website liên kết

Kết nối trường học

Thống kê truy cập

487496
Hôm nay:
Hôm qua:
Tháng này:
Tất cả
445
210
16276
487496