CHƯƠNG TRÌNH HỌC TRỰC TUYẾN TUẦN 07

Đây là đường dẫn chương trình học theo từng khối lớp, phụ huynh nhấn vào đường dẫn bên dưới để tải bài giảng về cho học sinh:

THỨ HAI (01/11/2021)

KHỐI 1

KHỐI 2

KHỐI 3

KHỐI 4

KHỐI 5

THỨ BA (02/11/2021)

KHỐI 1

KHỐI 2

KHỐI 3

KHỐI 4

KHỐI 5

THỨ TƯ (03/11/2021)

KHỐI 1

KHỐI 2

KHỐI 3

KHỐI 4

KHỐI 5

THỨ NĂM (04/11/2021)

KHỐI 1

KHỐI 2

KHỐI 3

KHỐI 4

KHỐI 5

THỨ SÁU (05/11/2021)

KHỐI 1

KHỐI 2

KHỐI 3

KHỐI 4

KHỐI 5


Thời khóa biểu

Website liên kết

Kết nối trường học

Thống kê truy cập

521964
Hôm nay:
Hôm qua:
Tháng này:
Tất cả
195
243
3490
521964